Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Ar dy feic! | Papur Dre

Ar dy feic!

pdre18

Nid gorchymyn ydy’r pennawd ond gwahoddiad i unrhyw un sydd ffansi mynd allan i bedlo i ymuno â chriw Clwb Beicio Menai am ‘chydig o oriau bob wythnos. Mi fydd y seiclwyr yn cyfarfod bob bore Sul ar y Maes am 9.30. Ar Sul cynta bob mis mae na reid o rhyw 20 milltir i aelodau newydd. Gweddill yr amser fe fyddan nhw’n seiclo rhwng 30 a 40 milltir. Clwb cymdeithasol ydy o yn y bôn ac er bod un neu ddau wedi bod yn rasio yn y gorffennol beicio o ran pleser ydy pwrpas y clwb arbennig yma. Fe’i sefydlwyd ddeunaw mis yn ôl a hynny ar ddamwain – ond nid yn llythrennol !

Roedd Malcolm Summers a Ryan Jones  allan yn beicio ar wahân un diwrnod ac mi drodd sgwrs ar Lôn Eifion rhwng Groeslon a Bryncir yn Clwb Beicio Menai, y cyntaf o’i fath yn Dre ac sydd bellach yn cael ei noddi gan Beics Menai ar y Cei Llechi. Mae na 32 o aelodau  ond mae digon o le ar ffyrdd Gwynedd i fwy. Tynnwch y beic na allan o’r garej ,felly bob bore Sul ac ymunwch â’r criw ar y Maes.

Os am gael gair efo Malcolm, rhowch ganiad iddo ar 07899 937939 neu gysylltu ar malcolmsummers@tiscali.co.uk

Mae gan y Clwb wefan hefyd