Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Côr Dre | Papur Dre

Côr Dre

pdre10

Mae’n amser unwaith eto i ddechrau ymarfer a chanu ein gorau glas, wrth i Gôr Dre ailgydio ynddi ar ôl toriad dros yr Haf!

Bu hi’n flwyddyn digon prysur i’r côr ifanc, a llwyddiannus hefyd, wrth i ni gystadlu a pherfformio mewn amryw gystadlaethau a chyngherddau. Cafodd aelodau’r côr hwyl dda arni ym Methesda y llynedd, wrth i ni gystadlu (ac ennill yr ail wobr) yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen. Dwi’n siŵr bod yr Eisteddfotwyr eraill i gyd yn falch iawn o weld doctor yn ein plith hefyd, wrth i Gwilym Siôn, un o’n haelodau ffyddlon, gamu i’r adwy wrth i un o enillwyr mawr y noson gael ei daro’n wael. Mae’r côr yn falch iawn ohonot, Gwilym. Edrychwn ymlaen at gystadlu yn yr Eisteddfod unwaith eto fis Tachwedd.

Cafodd y côr lwyddiant dros y dŵr ym mis Ebrill hefyd, wrth i ni deithio draw i’r Ynys Werdd i gymryd rhan yn yr Ŵyl Ban Geltaidd. Cafwyd hwyl a sbri ar strydoedd Carlow, a dathliadau di-ri (gweler y llun!) ar ôl ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth y Côr Gwerin. Mae’r côr yn gobeithio dychwelyd i’r Ŵyl eto eleni, ac yn edrych ymlaen yn barod.

Aeth y côr draw i Bontnewydd i gystadlu hefyd, a braf oedd cael cefnogi Eisteddfod leol.

Mae gennym gyfnod go brysur o’n blaenau nawr wrth i ni baratoi ar gyfer yr Ŵyl Cerdd Dant yng Nghonwy, ac mae gennym ambell i Eisteddfod ar y gweill hefyd, ond gallaf eich sicrhau bod yr aelodau’n cael digon o amser i fwynhau eu hunain hefyd! Hoffai’r côr estyn croeso cynnes i unrhyw un fyddai â diddordeb ymuno â ni – rydym yn ymarfer bob nos Iau am 7.30pm yn festri Capel Salem, Caernarfon. Gobeithiwn yn fawr eich gweld chi yno.

Mae’r côr hefyd ar gael ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau lleol. Cysylltwch â ni drwy ffonio 07733216504 neu e-bostio cor_dre@hotmail.co.uk.