Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Gwasanaeth gweladwy i bobl ifanc | Papur Dre

Gwasanaeth gweladwy i bobl ifanc

pdre12

Ceisio bod yn wasanaeth gyda mynediad hawdd ac sydd yn weladwy o’r stryd i bobl ifanc – dyna oedd un o brif neges Sian Elen Tomos, Prif Weithredwr yng Nghyfarfod Blynyddol GISDA yn ddiweddar. Dywedodd y byddai’n hoff o weld y gwaith yn codi ymwybyddiaeth o waith ataliol yn parhau er mwyn sicrhau bod pobl ifanc oed ysgol yn deall beth yw digartrefedd a deall pa mor anodd ydi bod heb gefnogaeth teulu.  ‘Rydym eisiau sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth sydd yn cynnig cyfleoedd amrywiol i bobl ifanc gan geisio hefyd leihau rhwystrau rhag dysgu a datblygu eu hunain. Rydym wedi penodi gwirfoddolwr i’n cynorthwyo gyda’r gwaith codi arian a marchnata cyffredinol a bydd yn dechrau ym mis Hydref’, meddai.

Diolchwyd i Winston Roddick CB QC am gytuno i fod yn Llywydd Anrhydeddus. Mae yn frodor balch iawn o Gaernarfon, er iddo ddilyn gyrfa llwyddiannus iawn fel Bargyfreithiwr ac yn Farnwr dwyieithog. Mae Caernarfon yn agos iawn i’w galon. Wrth siarad yn y cyfarfod dywedodd ‘Nid oes dim mwy gwerthfawr i bobl ifanc na gwybod eu bod o werth ac yn rhan o rywbeth gwerth chweil.”

Cyfrannodd y Cadeirydd Cyng Tudor Owen, sef Maer Caernarfon, drwy ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ond ei fod hefyd yn edrych ymlaen at y dyfodol gan dderbyn rhai o’r heriau fel cyfle.

Hoffai Gisda ddiolch i bawb am eu cefnogaeth yn y cyfarfod blynyddol a hefyd drwy gydol y flwyddyn.  Os hoffech ragor o wybodaeth am waith GISDA gallwch weld eu hadroddiad blynyddol ar eu gwefan.