Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Gweithwyr Galeri | Papur Dre

Gweithwyr Galeri

Mae ’na aelod newydd wedi ymuno â staff Galeri – Menna Thomas o Abergwyngregyn yw hi ac fe gafodd Papur Dre gyfle i ddod i’w nabod hi ychydig yn well…

Beth yw dy swydd newydd di ac ers faint wyt ti yn Galeri?

Cydlynydd Celfyddydau ond dim ond yn fy mis cyntaf!

Beth wyt ti’n ei fwynhau fwyaf am y gwaith?

Gan fy mod i dal yn newydd i’r swydd, dwi’n mwynhau’r holl brofiadau newydd, does dim dau ddiwrnod yr un fath! Mae pethau newydd yn cael eu taflu ata i pob diwrnod!

Beth wyt ti’n ei fwynhau leiaf am y gwaith?

Gorfod gwneud ceisiadau ar gyfer grantiau a phrosiectau – dwi isio bwrw ati a’u gneud nhw!

Pa ddigwyddiad/cynhyrchiad yn Galeri ydi’r mwyaf cofiadwy a pham?

Gan fy mod i’n newydd i’r swydd a newydd ddod yn ôl i’r gogledd, does gen i ddim llawer o brofiad o Galeri cyn imi gychwyn yma. Bydd rhaid imi felly ddewis y sesiwn ‘Dawn Deud’ gyda’r artist Emrys Williams yn trafod ei waith yn ystod ei arddangosfa “RAFFT”. Roedd o’n hynod o ddifyr gwrando arno’n trafod ei waith a’i arddull.

Beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei weld fwyaf yn rhaglen ddigwyddiadau Galeri’r tymor hwn?

Dwi’n edrych ymlaen fwyaf at gael gweld  “The Paper Cinema’s Odyssey” 10fed o Dachwedd.  Fydd y cynhyrchiad yn cyflwyno stori Homer mewn arddull gwahanol iawn. Bydd  y cynhyrchiad yn un hudolus a hardd yn defnyddio pypedau a cherddoriaeth byw.

Beth neu bwy hoffet ti ei weld yn Galeri yn y dyfodol?

Yn y dyfodol swn i’n hoffi cefnogi artistiaid lleol i arddangos yn y Safle Celf, ac i  Galeri gynnal mwy o weithdai yn gymunedol. Yn y dyfodol, swn i’n hoffi arddangos gwaith yr artist Mary Lloyd Jones yn y Safle Celf. Mae’r gwaith yn hynod o ddifyr ac yn delio ag archwilio i faterion pwysig o ran iaith, gwleidyddiaeth a thir fel Cymraes. Yn  ogystal â hyn, mae’r gwaith yn hynod o ddeniadol. Swn i wrth fy modd cael y cyfle i gydweithio â rhywun mor ddylanwadol yn y byd celf yng Nghymru a thrwy’r byd.