Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Lori Ni | Papur Dre

Lori Ni

pdre16

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yng Nghaernarfon yn gwobrwyo aelod o’r staff bob blwyddyn am ei gyfraniad arbennig i’r gwasanaeth.

Yr aelod buddugol yn 2011/ 2012 oedd Jamie Richardson, un o hogia Dre sy’n gyrru llyfrgell symudol ‘Lori Ni’ o gwmpas ysgolion Gwynedd. Mae’n ymweld ag ysgolion cynradd ac uwchradd y sir – rhyw 120 i gyd – o leia ddwywaith y flwyddyn. Y siwrna bella i’r Lori ydy Aberdyfi.

Yn ystod y gwyliau fe fydd Jamie yn mynd rownd clybiau ac yn mynychu diwrnodau agored ac ati. Mae’r Lori ar y lôn drwy’r flwyddyn. Mae Jamie yn gwneud y gwaith ers bron i bedair blynedd  bellach ac yn mwynhau pob munud, medda fo.Yn ôl pob tebyg mae’r disgyblion hwythau wrth eu bodd  efo Jamie – a’r gwasanaeth llyfrgell gwych wrth gwrs! Ar wahân i lyfrau, pêl-droed ydy’r sgwrs rhwng Jamie a bechgyn Gwynedd gan amlaf, hynny am fod Jamie yn Evertonian rhonc ac yn gyd-reolwr ail dîm Caernarfon. Yr ‘X’ Factor ydy testun mwya poblogaidd sgyrsiau’r  merched mae’n debyg !