Winston Roddick

pdre19

Cafwyd prynhawn emosiynol a chofiadwy iawn i Winston Roddick, ei gydweithwyr, ei deulu a’i ffrindiau yn y Ganolfan Cyfiawnder Troseddol yng Nghaernarfon ddiwedd mis Medi.

I ddechrau cafwyd teyrngedau iddo yn sôn am ei yrfa ddisglair ym myd y Gyfraith ac yntau yn ymddeol o’i swydd fel Cofiadur Anrhydeddus cyntaf Caernarfon. Yna fe aeth ati wedyn i ddadorchuddio plac yn nodi bod adeilad y Ganolfan Cyfiawnder wedi’i godi ar safle Ysgol Segontium lle bu’n ddisgybl.  Syniad Cymdeithas Ddinesig Caernarfon oedd y plac yn nodi can mlynedd ers agor Ysgol Segontium yn 1912.