Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Winston Roddick | Papur Dre

Winston Roddick

pdre19

Cafwyd prynhawn emosiynol a chofiadwy iawn i Winston Roddick, ei gydweithwyr, ei deulu a’i ffrindiau yn y Ganolfan Cyfiawnder Troseddol yng Nghaernarfon ddiwedd mis Medi.

I ddechrau cafwyd teyrngedau iddo yn sôn am ei yrfa ddisglair ym myd y Gyfraith ac yntau yn ymddeol o’i swydd fel Cofiadur Anrhydeddus cyntaf Caernarfon. Yna fe aeth ati wedyn i ddadorchuddio plac yn nodi bod adeilad y Ganolfan Cyfiawnder wedi’i godi ar safle Ysgol Segontium lle bu’n ddisgybl.  Syniad Cymdeithas Ddinesig Caernarfon oedd y plac yn nodi can mlynedd ers agor Ysgol Segontium yn 1912.