Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Banc go wahanol! | Papur Dre
Warning: Illegal string offset 'src' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-includes/media.php on line 3642

Warning: Illegal string offset 'src' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-includes/media.php on line 3642

Warning: Illegal string offset 'src' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-includes/media.php on line 3642

Warning: Illegal string offset 'src' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-includes/media.php on line 3642

Banc go wahanol!

 

 

Wyddoch chi fod ’na fanc go wahanol wedi agor yng Nghaernarfon yn ddiweddar?  Na, dydy o ddim ar y Maes na Stryd Llyn ond yn hytrach yng Nghanolfan Gwyrfai ar Stad Cibyn.  Ac ar ben hynny, mae’n delio mewn tuniau bwyd, a gwirfoddolwyr sy’n ei redeg.

Mae’r gaeaf hwn yn argoeli bod yn un caled iawn i lawer o bobl dre.  ’Chafon ni fawr o haf ac mae prisiau’n codi pob dydd, swyddi’n brinnach a newid mawr mewn budd-daliadau ar y gorwel. Mae arian yn brin.   Mae hi’n anodd iawn i lawer o deuluoedd gael dau ben llinyn ynghyd a gwneud yn siŵr fod yna fwyd ar y bwrdd.  Pan mae ’na fil annisgwyl yn cyrraedd, mae hi’n greisis chwedl Wali.

Ond mae’r banc newydd yn ceisio cynnig cefnogaeth go iawn mewn argyfwng.  Casglu bwyd ydy’r cam cyntaf a dyna’n union roedd llu o wirfoddolwyr yn ei wneud mewn un siop fawr ddydd Sadwrn diwethaf.  Roeddan nhw’n gofyn i siopwyr am gyfraniad at y banc megis tun cig, pysgod neu ffrwythau, pot jam neu fagiau te, coffi a siwgr, sef bwyd sy’n cadw, wrth i bobl wneud eu neges.

Mae’r bwyd wedyn yn cael ei gadw yn Cibyn a’i bacio’n becynnau.  Pan fo unigolyn neu deulu mewn argyfwng, mae gwasanaethau cefnogol, nyrs, meddyg neu weithiwr cymdeithasol yn cynnig taleb ac mae’r talebau hynny’n cael eu newid am werth tridiau o fwyd. Ond nid jest bwyd sydd ar gael, mae gweithwyr y banc yno i wrando hefyd os oes angen a chynnig gwasanaethau eraill sydd ar gael iddynt.

Eglwysi’r dre sy’n rhedeg  banc bwyd Caernarfon dan arweiniad yr Eglwys Bentecostalaidd leol.  Mae banc bwyd Caernarfon yn rhan o rwydwaith y Trussell Trust trwy Gymru a thu hwnt a gellir gwneud cyfraniad ariannol yn ogystal â rhoi bwyd.

Ar ôl yr holl sôn fu dros y blynyddoedd diwethaf am firi banciau, dydy hi’n braf clywed am un sy’n gwarchod pobl a cheisio helpu.  Cofiwch amdanynt wrth wneud neges tro nesaf.