Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Llanast! | Papur Dre

Llanast!

Fel Cofi Dŵad ers pedair blynedd ar ddeg rŵan, ma hi’n wefr i gael gwahoddiad i fod yn rhan o gynhyrchiad newydd Theatr Bara Caws, sef  “Llanast”: cyfieithiad Gareth Miles o’r ddrama Ffrengig “Le Dieu du Carnage” gan Yasmina Reza, enillodd dair gwobr Tony a gwobr Olivier am gomedi newydd orau yn Llundain.

Drama ydi hi am ddau bâr o rieni sy’n cwrdd i drafod ar ôl i fab un cwpl ymosod ar fab y cwpl arall. Mae’r ddrama gyfan i gyd yn digwydd mewn un ystafell fyw, mewn amser “go iawn” (rhyw awr a chwartar). Mae’r cyfarfod yn dechrau’n weddol fonheddig, ond yn raddol mae’r masgiau’n llithro, y wisgi’n llifo, a threfn yn troi’n, wel – llanast!

Betsan Llwyd sy’n cyfarwyddo ei chynhyrchiad cyntaf ers ei phenodi’n Gyfarwyddwr Artistig y cwmni. Mae hi’n dro cynta i dri o’r cast actio hefo Bara Caws hefyd: Rebecca Harries, Lauren Phillips a minnau – tra bod gan y pedwerydd, Llion Williams, brofiad helaeth o weithio gyda’r cwmni.

Mi fydd hi’n dro cyntaf arall hefyd. Hon fydd y ddrama gyntaf i gael ei pherfformio yn yr uned yng Nghibyn sy’n gartref i’r cwmni. Gan fod y ddrama i gyd yn digwydd mewn stafell ffrynt, be sy’n fwy addas na’i chynnal yn stafell ffrynt Bara Caws ei hun?

Dowch draw i’w gweld, ond bwciwch eich tocynnau’n fuan – dim ond am dair noson mae hi’n rhedeg, ac mae nhw’n gwerthu’n gyflym!

Emlyn Gomer