Ryan ar y brig

pdre8

Dyma Ryan Evans, 11 oed o Maes Cadnant, Caernarfon yn edrych yn hapus iawn ar ôl cael gwobr am ddylunio medal fel rhan o Gystadleuaeth Haf Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd eleni. Roedd Ryan yn un o 6 lwcus trwy Wynedd a ddaeth i’r brig am eu gwaith llaw ac enillodd ddeunyddiau celf yn wobr. Roedd y gystadleuaeth llunio medal yn rhan o weithgareddau Sialens Ddarllen yr Haf yn y llyfrgell eleni, ac fe gymrodd 2724 o blant ran  eleni (28% yn fwy na’r llynedd!).