Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Y Morfa ‘Newydd’ | Papur Dre

Y Morfa ‘Newydd’

pdre1

Efallai bod y rhai mwyaf craff ohonoch chi wedi sylwi nad ydy tîm cynta rygbi Caernarfon wedi chwarae yr un gêm gartref y tymor hwn. (Esgus handi pam nad ydy’r tîm wedi cael y cychwyn llwyddiannus arferol!)

Y rheswm am hyn ydy fod y Morfa wedi cael ‘hambỳg’. Mae sustem ddraenio newydd wedi cael ei gosod yno, ar gost o £80,000, ond tydy hi ddim wedi setlo eto. I’r rhai technegol yn eich plith, sustem ddraenio ‘gravel banding’ 15,365 metr o hyd ydy hi (rhyw 10 milltir dan yr hen drefn) a’r metrau hynny i gyd o dan y ddau gae rygbi. Be’n union mae hynny’n ei olygu? Yn y bôn, lot o bres a lot o ddeunydd.

Y deunydd i ddechrau:

  • 385 tunnell o bridd wedi’i gloddio.
  • 380kg o hadau
  • 400kg o wrtaith
  • 300 tunnell o gerrig gro mân
  • 120 tunnell o dywod a phridd wedi ei ailosod.

Cwmni Bancroft oedd y contractwyr gyda Geraint Huws ar ran y Clwb a’r Cyngor Sir yn cydweithio â nhw.

A’r arian ? Llwyddwyd i godi hwnnw trwy gymorth grantiau Tir a Mor / Undeb Rygbi Cymru a Cist Gwynedd gyda Ieuan Jones ar ran y Clwb Rygbi yn cydlynu hynny.

Mae’r gwaith draenio yma yn benllanw cynllun 7 mlynedd o wella’r caeau a chyfleusterau cyffredinol y Clwb. Gwelliannau angenrheidiol gan fod Caernarfon bellach yn un o’r clybiau hynny sy’n bwydo tîm y rhanbarth –  Rygbi Gogledd Cymru 1404.

Bydd rhaglen arall o chwalu 250 tunnell o dywod ynghyd â gwrteithio’r caeau yn rhan o’r cynllun cynnal a chadw, eto dan ofal Geraint Huws (gyda chymorth diflino Myfyr, Lwi ac Alcs). Hwn ydy’r un Geraint Huws a arferai wibio lawr yr asgell i dîm Nant Conwy yn erbyn y Cofis yn wythdegau’r ganrif ddiwethaf! Rheng flaen y Geriatrics o Gymru  – Y Gogs – ydy’i safle fo erbyn hyn.

Mae Geraint yn croesi ei fysedd ac yn gobeithio y bydd y tîm cynta yn gallu chwarae ar y prif gae ddydd Sadwrn nesa yn erbyn Pwllheli. (Mae cae yr ail dîm yn barod eisoes – mae’r ieuenctid wedi cael un gêm arno’n barod). Ond cyn hynny fe fydd angen ailfarcio’r cae – “yn syth tro yma”, clywn Keith Parry yn gweiddi!

Posted from Caernarfon, Wales, United Kingdom.