Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Llyfrau’r ‘dolig | Papur Dre

Llyfrau’r ‘dolig

pdre24

Mae’r silffoedd llyfrau Cymraeg yn llawn eto eleni, ac mae’n anhygoel faint o amrywiaeth sydd ar gael. Nofelau mentrus gan Alun ‘Cob’ a Dewi Prysor a nofelau ysgafnach gan Marlyn Samuel a Mari Jones-Williams. ‘Paned a Chacen’, llyfr coginio deniadol gan Elliw Gwawr, a phigion o’r gyfres radio ‘Talwrn y Beirdd’. Hunangofiant Bethan Gwanas a Dwayne Peel, a ‘Gair yn ei le’, llyfr trawiadol gan Gwyn Thomas a Geraint Thomas am 50 o lefydd llenyddol i fynd i’w gweld. Ac mae na lawer iawn mwy. Piciwch i’r siopau llyfrau i weld beth arall sydd ar gael. Ac os ewch chi, mi fydd na dri llyfr o ddiddordeb arbennig i ddarllenwyr ‘Papur Dre’ yno hefyd.

‘Ifan Jones a’r Fedal Gee’ ydi’r casgliad diweddaraf o straeon am bobol Porth yr Aur gan Harri Parri. Heb os, dyma un o’r cyfresi mwyaf pobolgaidd o straeon i gael eu cyhoeddi dros y blynddoedd diwethaf , a’r gamp weithiau ydi trio dyfalu os ydi rhai o’r cymeriadau a’r digwyddiadau wedi eu seilio ar bobol a digwyddiadau go iawn yn nhre Caernarfon.

Pobol go iawn ardal Caernarfon ydi bara menyn y ffotograffydd Arwyn Roberts, neu ‘Arwyn Herald’, ac mae ei lyfr diweddaraf yn llawn dop o luniau o’r bobol sydd wedi ymddangos ar dudalennau papurau’r Herald. Roedd noson gyhoeddi’r llyfr yn Cofi Roc yn arwydd o ba mor boblogaidd fydd y llyfr yma , a pha mor dda y mae Arwyn yn nabod yr ardal, a’i gyfraniad ati dros y blynyddoedd.

Mi fydd na gryn edrach ymlaen wedi bod at y llyfr nesaf, sef ‘Melysgybolfa Mari’, casgliad o straeon ac atgofion Mari Gwilym. Nid hunangofiant, ond pytiau difyr tu hwnt mewn sawl arddull gwahanol. Dyma sut mae Mari’n disgrifio’r llyfr :  ‘rhyw fath o gywaith i bawb…pigion yma ac acw, i un ac oll, yn blant dan gant, gan obeithio codi gwen yn fwy aml na heb, hefo ceiniogwerth o ddwyster yma ac acw’.

Llyfr sy’n llawn hiwmor ond llyfr sy’n dangos ochor arall i gymeriad Mari hefyd, a llyfr sy’n sicr yn dangos fod ganddi ddawn sgwennu go iawn. Hon ydi ei chyfrol gyntaf i oedolion, ond y gyntaf o amryw o lyfrau gobeithio. Hwyl ar y darllen…