Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Yn Y Gadair | Papur Dre

Yn Y Gadair

pdre22

Nicholas sydd yn y gadair y mis hwn, neu Santa i chi a fi. Mi gafodd PAPUR DRE air efo fo pan oedd o yma’n gwneud ’chydig o waith ymchwil ar gyfer y diwrnod mawr. Tipyn o gês a thafod go fawr yn ei foch o fel y gwelwch chi !

Pa bryd ’dach chi hapusaf?

Bora ’Dolig pan ma’n sach i’n wag.

Beth yw eich ofn mwyaf?

Y ceirw’n cael byg noswyl Dolig!

Be dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch eich hun?

Y diffyg dewis sgin i yn fy wardrob.

Be dach chi’n ei gasáu mewn mewn pobl eraill?

Hymbyg, a phobl sy’n chwerthin am bob dim. Ho Ho Ho.

Beth oedd y sefyllfa wnaeth wneud i chi gochi fwyaf?

Rhoi pêl rygbi i Ryan Giggs a thrio llenwi hosan rhyw ddynas o Gaeathro a hitha’n dal ynddi hi.

Ar wahân i brynu tŷ, beth yw’r peth drutaf i chi’i brynu erioed?

Tua 2 biliwn o deganna pan aeth y corrachod i gyd ar streic.

Beth yw eich hoff arogl?

Ho-ho ho-de cologne! Na, o ddifri, mins peis a sheri a cheirw gwlyb.

Be’ ‘dach’n fwyaf anobeithiol am ei wneud?

Bod yn ddifrifol. Ho Ho Ho

Beth ydy’r peth mwyaf ofnadwy mae rhywun wedi ei ddeud wrthych erioed?

Mae bron yn amhosib deud ond dyma i chi ambell un:

a) Chdi di’r boi na ar Pobl y Cwm sy’n canu i ‘Mynediad am Ddim’ ?

b) Dim ots gin i os ydy hi’n Ddolig, ti ddim yn cael parcio’n fana. A dach chi’n iawn…ar y Maes yn C’narfon gesh i hon’na.

c)  Chwythwch i mewn i hwn !

Pwy fasach chi yn eu gwahodd i’ch swper delfrydol?

Pawb sydd yn unig  a  Mr Kipling – a mi wnawn i’n siwr ’i fod o’n aros tan Pasg i fwyta’i fins peis i gyd.

Tasach chi’n gallu teithio mewn amser, lle fasach chi’n mynd?

Cyn Oes Crist Ho Ho Ho. Neu i‘r Aifft gan nad oes na gyrn ar byramidiau !Ho ho ho].

Sut ydach chi’n ymlacio? Beth yw eich hobi?

Casglu rhifau trêns.

Pa un peth fasa’n gwella ansawdd eich bywyd?

Sled efo to arno fo.

Beth sydd yn eich cadw chi yn effro yn y nos?

Meri.

Pa gân fasach chi’n hoffi ei chwarae yn eich c’nebrwng?

Sgin i’m bwriad i farw ar y funud, ond rwbath am drwyn, gwallt, locsyn gwyn a thrwyn coch ella? Ho ho ho.

Sut fasach chi’n hoffi cael eich cofio?

Fel dyn bach clên iawn fatha Bobby Haines !

Be’ ’dach chi’n ei wneud i gadw’n ffit?

‘Circuit training’ tua diwedd Rhagfyr a chodi pwysa gweddill y flwyddyn.

Beth yw eich hoff ddilledyn?

Unrhywbeth sydd ddim yn goch.

Pwy fu’r dylanwad mwya’ ar eich bywyd?

Guto Ffowc. Ganddo fod ges i’r syniad o weithio am ddim ond un diwrnod y flwyddyn.

Beth oedd eich swydd waetha?

Llenwi silffoedd yn Iceland cyn iddyn nhw’i throi hi’n siop.

Be fasa eich swydd berffaith?

Dreifar tacsi yn C’narfon. Cael ista ar Y Maes drw’r dydd a phicio i Bontnewydd bob yn hyn a hyn. Ho ho ho (jôc hogia)!

Be di’r llyfr gorau i chi ei ddarllen?

Fifty Grades of Sleigh.

Pe baech chi’n anifail, be fasa chi?

Sooty….yn sicr dim carw.

Beth yw eich hoff fiwsig?

Unrhyw beth efo cyrn ynddo fo.

Hoff gân?

Band Aid: “I saw Mummy Kiss Santa Claus”, ond peidiwch â deud wrth Meri!

Beth yw eich hoff le yn Dre ?

Ben Twtil, i gael edmygu’r holl doeau ‘na.

Beth yw eich hoff fwyd?

Salad…ar  ôl yr holl fins peis.

Tasa chi’n cael y dewis, lle sach chi’n mynd ar y gwylia perffaith?

Easter Island.