Cymen

 

Rydym ni’n gwmni cyfieithu sydd yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

Cyfieithu testun, cyfieithu ar y pryd, lleoleiddio gwefannau a meddalwedd, gwasanaethau iaith a cyfieithu Saesneg/Cymraeg.

Mae cyfieithwyr Cymen gyda’r mwyaf profiadol a safonol yng Nghymru. Mae gennym brofiad helaeth o ddarparu cyfieithiadau o waith ffurfiol (megis datganiadau deddfwriaethol a chyfreithiol), a thestun lled-ffurfiol (megis datganiadau i’r wasg a chylchlythyrau) ac mae gennym hefyd arbenigedd mewn cyfieithu gwaith creadigol.

Gallwn ymateb i geisiadau mawr a bach – a hynny ar fyr rybudd yn aml. Os oes angen gwaith wedi’i gyfieithu arnoch ar frys garw, gwnawn ni ein gorau glas i ymateb i’ch anghenion.

Ar gyfer gweld fideo o’r cwmni, cliciwch yma.