Digwyddiadau Ionawr [Galeri]

galeri

Babi, ti’sio stori? Sesiwn Stori i fabanod hyd at dair oed a’u rhieni neu ofalwyr dan ofal Mari Gwilym. Nod y sesiynau yw i annog hwyl a chyd-chwarae rhwng baban a rhiant/gofalwr. I hybu cyd-wrando, bydd Mari’n defnyddio hwiangerddi a rhigymau yn ei sesiynau stori, ac yna’n gwau ei straeon syml ei hun i mewn i’r gwahanol themâu. Bydd y themâu’n deillio o ‘Delynegion y Misoedd’ gan Eifion Wyn.

8.1.13 am 10.30

Estyneto – Penderfynodd criw ‘Ymestyn ac Ymlacio’ edrych o’r newydd ar ei hunaniaeth fel grŵp… Dyma eni Estyneto fel enw ar sesiynnau symud i gerddoriaeth o dan arweiniad ysbrydoledig y dawnsiwr, coreograffydd a’r tiwtor dawns Cai Tomos.

12.1.13 am 14.00

Bwyd Lên Santes Dwynwen – Pryd o fwyd 3 chwrs… Bydd y beirdd Twm Morys a Geraint Lövgreen yn eich tywys fesul cwrs gyda cherddi dethol, ambell anecdot a chân.

25.1.13 am 19.30