GISDA – Darparu Cefnogaeth a Chyfleoedd i Bobl Ifanc

Mae GISDA yn wasanaeth sydd yn cynnig cymorth ar gyfer pobl ifanc digartref. Cawn glywed gan Sian Elen Tomos, sef Prif Weithredwr GISDA am hanes y gwasanaeth a’r hyn y maen nhw’n ei gynnig.