Noson Wobrwyo Gerddi [Cyngor Tref Caernarfon]

gwobrwyo

Noson Wobrwyo Gerddi 2012- Dymuna’r Cyngor ddiolch unwaith eto i Fron Goch am noddi y gystadleuaeth ac i’r beirniad am ei waith caled.

Gellir gweld gweddill lluniau’r noson wobrwyo yma.