Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Tafarn Y Black Boy | Papur Dre

Tafarn Y Black Boy

black2

Yn Nhafarn y Black Boy, Caernarfon yng Ngogledd Cymru, rydym wedi bod yn cynnig llety a bwydo’r radd flaenaf am fwy na phum can mlynedd. Black BoyMae’r dafarn wedi’i lleoli yng nghanol Tref Fwrdeistref Frenhinol Caernarfon, o fewn muriau canoloesol y dref, ac mae gan y gwesty ddigonedd i’w gymeradwyo gyda thanau agored tanbaid, distiau derw a’r holl gymeriad Cymreig sy’n nodweddiadol o’i oed a’i leoliad.

Dim ond munud i ffwrdd ar droed mae castell enwog Caernarfon sy’n dyddio o’r 13eg ganrif; Safle Treftadaeth Byd godidog sy’n llawn presenoldeb. Naw can llath ymhellach draw mae man cychwyn Rheilffordd Ucheldir Cymru, sy’n mynd â chi ar daith drwy olygfeydd rhyfeddol Parc Cenedlaethol Eryri.

Tafarn y Black Boy Inn | Stryd Pedwar a Chwech | Caernarfon | Gogledd Cymru | LL55 1RW

01286 673604 / 676115  | www.Black-Boy-Inn.com| office@black-boy-inn.com