Prif Noddwyr Newydd

pdre11

Mae gan Glwb Rygbi Caernarfon dri phrif noddwr newydd.Ymgymrodd tri chwmni â’r cyfrifoldeb, sef cwmni adeiladu Dawnus o Abertawe (ond sydd â swyddfa ym Mangor ac sydd wedi bod yn gwneud llawer o waith yn Dre yn ddiweddar), Siop Roberts o Felinheli a chwmni teledu Rondo o Gaernarfon (cynhyrchwyr Rownd a Rownd, Sgorio a Gwlad yr Astra Gwyn ar S4C).

Yn y llun mae’r ddwy chwaer o Siop Roberts, Miriam Williams a Sara Roberts (gyda Trystan Gwilym) a Rhys Evans, capten y tîm cyntaf gyda Robin Evans, Cadeirydd Rondo (sy’n gwisgo crys y tîm cyntaf am y tro cyntaf ers canol wythdegau’r ganrif ddiwethaf!)