Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Yn Y Gadair | Papur Dre

Yn Y Gadair

pdre5

Yn y gadair y mis hwn mae rhywun sy’n edrych i lawr ar gadair bob dydd. Cyn-ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen ydy Rhys Davies, sydd bellach yn ôl yn Dre wedi cyfnod yng Nghaerdydd. Rhys sydd wedi cymryd gofal o’r ddeintyddfa gyferbyn â Chapel Pendref. Mae o wedi ymgartrefu yn Lôn Ddewi efo’i wraig Lisa a Nel, sy’n 4 oed a Jac sy’n ddyflwydd.

Beth yw eich ofn mwyaf?

Hedfan, o bell ffordd!! Dwi’n chwysu jyst yn meddwl am y peth.

Beth yw eich cof cynharaf?

Un o’m hatgofion cynharaf ydy Wimbledon yn curo Lerpwl 1-0 yn ffeinal Cwpan yr FA – dwi’n ffan Lerpwl cyn i chi ofyn!

Be dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch eich hun?

Dwi’n hwyr i bob dim ac yn drybeilig o ddiog.

Be dach chi’n ei gasáu mewn pobl eraill?

Prydlondeb!

Ar wahân i brynu tŷ beth yw’r peth drutaf i chi’i brynu erioed?

Pan oeddwn yn byw yng Nghaerdydd ’nes i brynu Porsche Boxter, chwip o gar ond rhy  ddrud o lawer i’w redeg. Cafodd fynd!

Beth yw eich hoff arogl?

Matsian ar ôl iddi gal ei diffodd.

Pwy fasach chi yn eu gwahodd i’ch swper delfrydol?

Gazza (Paul Gascoigne), Ian Botham a Peter Kay. Digon o siarad, a lot o yfad beryg!

Pe baech chi’n gallu  teithio mewn amser, lle fasach chi’n mynd?

I Istanbul i weld ffeinal y Champions League yn 2005, pan wnaeth Lerpwl guro AC Milan, gêm a hannar !

Sut ydach chi’n ymlacio?

Wrth wylio neu gymryd rhan mewn unrhyw fath o chwaraeon. Ond pêl-droed – dwi’n chwara i Nantlle Vale (pan dwi heb frifo) – a golff yn bennaf.

Beth yw eich llwyddiant mwyaf?

Nel a Jac. Heblaw amdanyn nhw, mi faswn i’n dweud graddio fel deintydd. Roedd o’n gwrs pum mlynedd …anodd .

Sut basach chi’n hoffi cael eich cofio?

Fel gŵr da a tad gwell.

Beth ydych chi fwyaf anobeithiol am ei wneud?

Coginio, jyst gofynnwch i Lisa!

Pryd oedd y tro diwetha’ i chi grio…a chwerthin nes eich bod yn sâl?

Dwi byth yn crio ; ma Lisa yn cwyno bo fi ddim yn dangos digon o emosiwn! A chwerthin?….gwylio DVD Mickey Flanagan, o’n i yn fy nagra !

Beth oedd eich swydd waetha?

Gweithio yn McDonalds pan o’n i’n fyfyriwr.

Be fasa eich swydd berffaith?

Peldroediwr, golffiwr neu unrhyw beth i’w wneud efo chwaraeon proffesiynol a deud y gwir.

Pe baech chi’n anifail, be fasa chi?

Dwi’m yn gw’bod – dim un o bosib gan mod i’n casáu anifeiliaid.

Beth yw eich hoff fand?

Dwi’n ffan o grwpiau fel Oasis a Stone Roses. Ond y gig ora i fi fod ynddi erioed oedd y Rolling Stones yng Nghaerdydd; ges i’r ticedi am ddim ar ôl tynnu dant gwraig y boi oedd yn trefnu’r gig. Ges i dicedi i weld The Killers ganddo fo hefyd ryw wythnos ar ôl hynny!

Beth yw eich hoff fwyd?

Faswn i ddim yn deud ‘na’ i Chinese nac Indian (nac unrhyw têc awê  â dweud y gwir).

Tasa chi’n cael y dewis, lle sach chi’n mynd ar y gwylia perffaith?

Aethon ni i Barbados ar ein mis mêl ac mi fasan ni wrth ein bodd yn mynd nôl rhyw ddydd, ond mae o’n bell i fflio! Hefyd, fel nath Huw Owens ei ddweud pan oedd o yn y gadair, ma ‘na griw ohona ni’n mynd i St Andrews i chwara golff a chael hwyl – ma hwnna yn frêc bach neis hefyd.