Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
10 uchaf dros 10 mlynedd | Papur Dre

10 uchaf dros 10 mlynedd

pdre11

Un o uchafbwyntiau dathlu Siop Palas Print yn 10 oed yn ddiweddar oedd cyhoeddi y 10 uchaf o lyfrau Cymraeg a Saesneg a werthwyd ers agor y siop. Mae’n ddiddorol bod gan y 5 o’r deg llyfr gysylltiad efo Caernarfon.  Dyma nhw i chi.

  1. Caersaint – Angharad Price
  2. Hiwmor y Cofi – Dewi Rhys
  3. Trwy Lygad y Camera – Arwyn Herald
  4. Martha Jac a Sianco – Caryl Lewis
  5. Er Budd Babis Ballybunion – Harri Parri
  6. Llyfr Adar – Iolo Williams
  7. Hi yw fy Ffrind – Bethan Gwanas
  8. Last Hundred Days – Patrick McGuinness
  9. Brithyll – Dewi Prysor
  10. Neighbours from Hell – Mike Parker

Ers blynyddoedd mae’r siop wedi hen sefydlu fel cyrchfan ddelfrydol i brynu llyfrau, cylchgronau, cardiau a chryno ddisgiau heb anghofio cornel ddarllen y plant a’r cyfle i fodio drwy ambell lyfr gyda phaned o de neu goffi.

Mae gan Eirian, cyd berchennog gyda’i gŵr Selwyn, sawl atgof difyr am y degawd dwytha.

‘Llyfr cynta i ni werthu erioed oedd ‘ Prayer for Owen Meany’gan John Irving….. a hwnnw i rhywun ar ei ffordd adra o’r pyb’ meddai Eirian. ‘Cwta fis ar ôl agor y siop, enillodd O! Tyn y Gorchudd gan Angharad Price, Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi. Darllenais y gyfrol yn syth y noson honno, a rhaid i mi ddweud ei fod yn dal i fod yn un o fy hoff ddarnau o lenyddiaeth Gymraeg.

 

“Er mod i wedi gweithio yn y diwydiant llyfrau o’r blaen, roedd rhedeg siop lyfrau yma ddeng mlynedd yn ôl yn brofiad newydd. Roeddem wedi prynu’r stoc gan y perchnogion blaenorol, ac wrth gwrs, roedd yn mynd i gymryd amser i ddod i adnabod y stoc yn dda. Cofiaf rhywun yn gofyn i mi ar ddiwedd ein wythnos gyntaf, ” Be di’r gwerthwyr gorau hyd yn hyn?”. Doeddwn i ddim yn gwybod yr ateb yn bendant, ond roedd gen i syniad go lew. Roedd ‘na lyfr o’r enw Austerlitz gan W G Sebald ar y bwrdd llyfrau Saesneg ac roeddwn i’n cofio mod i wedi gwerthu sawl copi ohono yn ystod yr wythnos. Wrth gwrs, pan agorais y papur dydd Sul, dyna lle roedd Austerlitz ar dop y rhestr gwerthwyr gorau yr wythnos honno. Mae’r llyfr yn dal i werthu 10 mlynedd yn hwyrach, ac yn un o’n clasuron cyfoes”.

“Yn 2008 mi aethom ati i lansio gwefan Palas Print, sydd yn rhoi gwybodaeth am yr hyn sydd yn digwydd yn y siop, ond sydd hefyd wedi’i gysylltu â’n system reoli stoc. Felly mae modd i bobl checio be sy gennym ni mewn stoc, a’i brynu arlein i’w bostio allan, neu i’w gasglu o’r siop. Erbyn hyn mae gennym dros 500 o gwsmeriaid arlein, ac rydan ni’n postio llyfrau allan yn rheolaidd i bobl ymhell ac agos. Dwi’n cael ‘buss’ pan mae pobl yn ffeindio llyfrau sydd wrth eu bodd yn y siop, a hefyd bob tro bydd rhywun yn canmol y siop. Uchafbwynt arall oedd cael ein cynnwys yn y Guardian Guide to Independent Bookshops. Roeddem ni’n gwybod ein bod am gael ein rhestru yn y llawlyfr, ond roedd yn sypreis hyfryd agor y llawlyfr ar y dydd Sadwrn hwnnw tua blwyddyn yn ol, a chael bod awdur a chwsmer wedi sgwennu erthygl am y siop. Rydym ni’n dibynnu ar gefnogaeth pawb yn lleol ac ymwelwyr ac yn diolch i bawb am eu cefnogaeth dros y 10 mlynedd diwethaf, gan obeithio y cawn ddal ati am 10 mlynedd arall.”