Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Yn y Brif Gadair | Papur Dre

Yn y Brif Gadair

Katherine

Daeth anrhydedd arbennig i ran Katherine Owen, Clerc Cyngor Tref yn ddiweddar pan etholwyd hi’n Gadeirydd Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol Cymru a Lloegr, corff proffesiynol ar gyfer clercod. Bu’n Is-Gadeirydd am y 3 blynedd dwytha yn cynrychioli Gwynedd a Môn ar y corff cenedlaethol sydd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae Katherine wedi bod yn ei swydd fel clerc Cyngor Tref ers 6 blynedd.