Cofis Yn Cerdded

Cawn glywed gan griw ‘Cofis yn Cerdded’ am y Moonwalk maen nhw’n ei wneud ar gyfer codi arian tuag at cancr y fron.