Galeri

Fel un o noddwyr y papur, cawn glywed yr hyn sy’n mynd ymlaen yn y Galeri, a gobeithion y cwmni ar gyfer y dyfodol.