Newyddion Ysgol Maesincla

Bu blwyddyn 4 a 5 ym Morrisons yn cynnal arolwg cynnyrch Masnach Deg. Roeddynt hefyd yn edrych ar ôl troed carbon cynnyrch sydd yn y siop.