Ysgol Maesincla yn Rhyd Ddu

RhydDdu

29ain – 30ain o Ebrill, 2013

Bu dosbarth Blwyddyn 5 yng nghanolfan Rhyd Ddu am noson. Roedd y plant wrth eu boddau yn cerdded yr ardal fendigedig. Roedd yr haul yn gwenu, a’r plant wedi cael deuddydd i’w gofio!