Papur Dre – Eich Barn Chi!

Fideo wedi ei gynhyrchu gan fyfyrwyr Coleg Menai ynglyn a barn y cyhoedd am Papur Dre.