Michael Williams

Mae Michael Williams yn yr Hendre’n mynd i ysbryd yr ŵyl pan ddaw hi’n Ddolig – mae’n werth mynd heibio i gael golwg ar yr addurniadau a’r goleuadau. Mae o’n casglu arian at Ysgol Pendalar – ac fe allwch chi gyfrannu drwy Pennies FromHeaven http://www.penniesfromheaven.co.uk/