Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
GŴYL DDEWI ARALL – DEWCH I DDATHLU YN DRE! | Papur Dre
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

GŴYL DDEWI ARALL – DEWCH I DDATHLU YN DRE!

images[2]

Mae Gŵyl Arall yn boblogaidd iawn yn dre yn yr haf erbyn hyn ac felly mae’r trefnwyr wedi penderfynu trefnu gŵyl fach dros benwythnos Gŵyl Ddewi. Dyma’r digwyddiadau difyr sydd ar y gweill.NOS IAU 27 Chwefror 8pm Clwb Canol Dre am ddim:PREMIÈRE: IWAN LLWYD (C) Y cyfle cyntaf i weld rhaglen deledu arbennig sy’n cofio’r bardd Iwan Llwyd. Gyda pherfformiadau o rhai o’i gerddi gan gerddorion gwadd.NOS WENER 28 Chwefror7pm Galeri £4 – £6: FFILM: I’R BÛR HOFF BAU (12A) (Gweler tudalen 12)9pm Clwb Canol Dre £9/8* GEORGIA RUTH, KIZZY A SARON *Gostyngiad i’r rhai sy’n dangostocyn i’r ffilm.10pm Tafarn yr Anglesey, Y Moniars (am ddim)Gwesty’r Castell – Adloniant byw (am ddim)DYDD SADWRN10.00am Galeri – Ffilm: The GOSPEL OF US (12A) £5.50/£310.30am Clwb Canol Dre £5 (T) ANGHARAD PRICE : TH Parry Williams

11.00 am GORYMDAITH GŴYL DDEWI – Ymgynnull y tu ôl i Morrison’s am 11 – Ymunwch â’r orymdaith liwgar i’r Castell i ddathlu Dewi, nawdd sant Cymru. (gweler manylion Tudalen 3)12.30pm Clwb Canol Dre £5 PIERINO ALGIERI: Eidalwr yn Eryri (T) – Sgwrs a lluniau yng nghwmni’r ffotograffydd. 1.30pm Galeri Ffilmiau byrion i’r plant iau £22pm Clwb Canol Dre £5 BLASU: Manon Steffan Ros a Ffion Dafis (T) Cyfle i fwynhau pigion o ‘Blasu’.2pm Gwesty’r Castell £5 RHYS MWYN (C) Taith gerdded hanesyddol yng nghwmni’r archeolegydd difyr.3.30pm Clwb Canol Dre £5 DR TREVOR DINES (T) Sgwrs yng nghwmni’r botanegydd a chyflwynydd rhaglen Channel 4, Wild Things.5pm Clwb Canol Dre £6 (C) MIKE PARKER: Yn dilyn llwyddiant ‘The (Very) Rough Guide to Wales’, mae Mike yn troi ei sylw at yr iaith ei hun. Bydd yn archwilio agweddau hanesyddol a chyfoes tuag at y Gymraeg. Cythruddol, gwybodus, digrif.NOS SADWRN 7.30pm Galeri, NOSON WOBRWYO PICS £5/£38pm Llofft Gwesty’r Castell £7 (C) PETHE BYCHAIN Dathlu gyda geiriau ac ar gân yng nghwmni’r Grŵp gwerin Triawd a’r beirdd Ifor ap Glyn, Karen Owen, Arwel Pod Roberts a Nia Môn. DYDD SUL10.30am (C) a 12.30pm (S) Cerflun Lloyd George £5 TYRD AM DRO CO’ (C) Emrys Llewelyn Jones sy’n arwain y daith hanesyddol o gwmpas y dre go iawn.10.30am ymlaen, Galeri TOY STORY 1,2,3ALLWEDD C – Digwyddiad Cymraeg; T- Cyfieithu i’r Saesneg; S –Digwyddiad Saesnegwww.gwylarall.com@gwylarall