Genod y Golff

Capten newydd
Mae gan adran y merched yng nghlwb golff Caernarfon gapten newydd. Yn y llun mae Luned Fôn
Jones yn trosglwyddo’r awenau i Mrs Linda Thomas yn eu cyfarfod blynyddol.
Yr un noson hefyd cyflwynwyd y gwobrau i’r rheiny fu’n fuddugol mewn cystadlaethau drwy 2014.

Posted from Sheffield, England, United Kingdom.