DYFAL DONC!

Flwyddyn yn ôl, siom gafodd Alys Williams ar raglen BBC 1 The Voice. Mi aeth ei nerfau’n drech na hi, ac, er bod y beirniaid wedi canmol ei llais, nôl i Gaernarfon ddoth hi at ei dau blentyn bach, Catrin a Gruff sy’n efeilliaid. Ond mi benderfynodd roi cynnig arni eto, ac ar ôl mynd drwy felin y clyweliadau am yr ail waith, mi lwyddodd i gael cyfle arall. Mwy →

Noson 4 a 6

Hwre, mae nosweithiau 4 a 6 wedi ailddechrau yng Nghlwb Canol Dre! Os nad ydach chi wedi profi noson 4 a 6 eto, lle dach chi ’di bod? Mwy →