Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
cyngor tref | Papur Dre

Caergylchu

Er bod y rhan fwyaf ohona ni’n casáu meddwl am gychwyn efo llond bŵt neu drelar o stwff i’w ailgylchu mae ‘na wastad griw hwyliog a chlên yn ein croesawu wrth giât Caergylchu yng Nghibyn, Caernarfon. Mi aeth Papur Dre … Mwy →

iPad a chadair Gwynedd

Ddaru’r Cynghorydd Huw Edwards rioed feddwl y bydda fo yn mentro i’r byd digidol ond dyna sydd wedi digwydd ers iddo gael ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd yn ddiweddar. Pan alwodd Papur Dre i’w weld ef a’i wraig Tegwedd yn eu cartref yn ddiweddar mi oedd yr iPad a Huw yn fêts mawr. Mwy →