Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Hysbys | Papur Dre | Tudalen 2

Noson Wobrwyo Gerddi [Cyngor Tref Caernarfon]

gwobrwyo

Noson Wobrwyo Gerddi 2012- Dymuna’r Cyngor ddiolch unwaith eto i Fron Goch am noddi y gystadleuaeth ac i’r beirniad am ei waith caled.

Gellir gweld gweddill lluniau’r noson wobrwyo yma.

Cwmni Da

Cwmni Da

Ers iddo gael ei sefydlu yn 1997, mae Cwmni Da wedi datblygu yn un o brif gwmnïau cynhyrchu Cymru. Mae cynnyrch cenedlaethol a rhyngwladol y cwmni yn cynnwys rhaglenni ffeithiol, plant, comedi, adloniant, drama, digwyddiadau a chwaraeon. Yn gynhyrchydd o bwys i S4C, mae Cwmni Da hefyd yn creu cynnwys ar gyfer y BBC, C4 ac yn llwyddiannus yn y farchnad gyd-gynhyrchu ryngwladol.

 

 

Cymen

 

Rydym ni’n gwmni cyfieithu sydd yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

Cyfieithu testun, cyfieithu ar y pryd, lleoleiddio gwefannau a meddalwedd, gwasanaethau iaith a cyfieithu Saesneg/Cymraeg.

Mae cyfieithwyr Cymen gyda’r mwyaf profiadol a safonol yng Nghymru. Mae gennym brofiad helaeth o ddarparu cyfieithiadau o waith ffurfiol (megis datganiadau deddfwriaethol a chyfreithiol), a thestun lled-ffurfiol (megis datganiadau i’r wasg a chylchlythyrau) ac mae gennym hefyd arbenigedd mewn cyfieithu gwaith creadigol.

Gallwn ymateb i geisiadau mawr a bach – a hynny ar fyr rybudd yn aml. Os oes angen gwaith wedi’i gyfieithu arnoch ar frys garw, gwnawn ni ein gorau glas i ymateb i’ch anghenion.

Ar gyfer gweld fideo o’r cwmni, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau Ionawr [Galeri]

galeri

Babi, ti’sio stori? Sesiwn Stori i fabanod hyd at dair oed a’u rhieni neu ofalwyr dan ofal Mari Gwilym. Nod y sesiynau yw i annog hwyl a chyd-chwarae rhwng baban a rhiant/gofalwr. I hybu cyd-wrando, bydd Mari’n defnyddio hwiangerddi a rhigymau yn ei sesiynau stori, ac yna’n gwau ei straeon syml ei hun i mewn i’r gwahanol themâu. Bydd y themâu’n deillio o ‘Delynegion y Misoedd’ gan Eifion Wyn.

8.1.13 am 10.30

Estyneto – Penderfynodd criw ‘Ymestyn ac Ymlacio’ edrych o’r newydd ar ei hunaniaeth fel grŵp… Dyma eni Estyneto fel enw ar sesiynnau symud i gerddoriaeth o dan arweiniad ysbrydoledig y dawnsiwr, coreograffydd a’r tiwtor dawns Cai Tomos.

12.1.13 am 14.00

Bwyd Lên Santes Dwynwen – Pryd o fwyd 3 chwrs… Bydd y beirdd Twm Morys a Geraint Lövgreen yn eich tywys fesul cwrs gyda cherddi dethol, ambell anecdot a chân.

25.1.13 am 19.30