Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h06/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Celfyddydau | Papur Dre

Map Eitemau

Genod y Golff

Capten newydd Mae gan adran y merched yng nghlwb golff Caernarfon gapten newydd. Yn y llun mae Luned Fôn Jones yn trosglwyddo’r awenau i Mrs Linda Thomas yn eu cyfarfod blynyddol. Yr un noson hefyd cyflwynwyd y gwobrau i’r rheiny … Mwy →

CYSWLLT TWTIL A ZAMBIA

Un o aelodau mwyaf anturus Merched y Wawr yng Nghaernarfon yw Eiddwen Roberts sy’n byw yn Twtil. Treuliodd Eiddwen a’i theulu 8 mlynedd yn byw ac yn gweithio yn Zambia rhwng 1965 a 1973. Yng nghyfarfod mis Ionawr, clywodd y … Mwy →

Newidiadau ym myd y Cofis

ae bywyd fodins yn Dre, fel yng ngweddill y byd gorllewinol, wedi newid cymaint o fewn cenhedlaeth neu ddwy. Nid yn rhy bell yn ôl peth rhyfedd iawn yn Dre fasa gweld fodan [oni bai bod hi’n syrfio] mewn bar … Mwy →

BWRW CWCH I’R DŴR

Cyfle i fwynhau’r Fenai Cynhaliwyd diwrnod agored gan y Clwb Iotio (Porth yr Aur) yn ddiweddar. A ninnau’n byw ar lan y Fenai, bwriad ‘Bwrw Cwch i’r Dŵr / Push the Boat Out’ oedd ceisio denu mwy o bobl leol … Mwy →

Mêts y Mis

Dyma fi o’r diwedd wedi cael mynd allan am ginio efo 7 o Genod ‘Mêts y Mis’ Papur Dre, a fu ddim rhaid i mi fynd i mhoced o gwbl. Diolch am yr Ham Baguette genod a mi wela i … Mwy →

Hel Cwpanau

HEL CWPANAU Timau pêl-droed merched Caernarfon sydd wedi bod yn dangos y ffordd y tymor yma. Dyma dîm dan 12 dre yn cipio Cwpan y Gynghrair – rhagor o’u hanes nhw a thimau llwyddiannus yn y Papur.

Beth fydd tynged Engedi?

BETH FYDD TYNGED ENGEDI? Colomennod sy’n cynnal yr achos yng Nghapel Engedi y dyddiau yma. Ond fe all hynny newid. Mae’r capel newydd gael ei werthu mewn ocsiwn am £45,000 (i’w droi yn fflatiau yn ôl y sôn). Cafodd Papur … Mwy →

PRIODI YN PERIW

Fis diwethaf fe aeth Dylan Wyn Williams o Twtil, perchennog ‘Siop Chips Dyl’ yn yr Hendre, i Periw – i briodi. Ac mae Carolina Puca Parco bellach yn Carolina Puca Parco de Williams. Ar y ffordd i Machu Picchu, hen … Mwy →

Caergylchu

Er bod y rhan fwyaf ohona ni’n casáu meddwl am gychwyn efo llond bŵt neu drelar o stwff i’w ailgylchu mae ‘na wastad griw hwyliog a chlên yn ein croesawu wrth giât Caergylchu yng Nghibyn, Caernarfon. Mi aeth Papur Dre … Mwy →

GEMAU’R GYMANWLAD YN GALW

Mae 2014 yn flwyddyn Gemau’r Gymanwlad. Eleni maen nhw’n cael eu cynnal yn Glasgow ac mae tri o Gaernarfon â’u bryd ar fynd i’r Alban i gynrychioli Cymru ddiwedd Gorffennaf a dechrau Awst. Gareth Warburton Bu ond y dim i … Mwy →

Michael Williams

Mae Michael Williams yn yr Hendre’n mynd i ysbryd yr ŵyl pan ddaw hi’n Ddolig – mae’n werth mynd heibio i gael golwg ar yr addurniadau a’r goleuadau. Mae o’n casglu arian at Ysgol Pendalar – ac fe allwch chi … Mwy →

Cofis Bach yn Canu Opera!

COFIS BACH YN CANU OPERA! Daeth artistiaid o Opera Cenedlaethol Cymru i berfformio ym mharti Nadolig Cofis Bach yn y Noddfa yn ddiweddar, a chafwyd gwledd o ganu , o ganeuon gwerin Cymraeg i Gilbert a Sullivan! Cafwyd perfformiad arbennig … Mwy →