Gisda yn Estonia

Aeth dau aelod staff a thri pherson ifanc o Gisda i Estonia ym mis Hydref 2012. Cyfnewidfa Ieuenctid Ewropeaidd oedd yr achlysur a’r teitl a roddwyd iddo oedd ‘Man in the Mirror’. Thema’r wythnos oedd ‘Cychwyn Gyda chi eich Hun’. … Mwy →