Yn Y Gadair

Yn y gadair y mis hwn mae rhywun sy’n edrych i lawr ar gadair bob dydd. Cyn-ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen ydy Rhys Davies, sydd bellach yn ôl yn Dre wedi cyfnod yng Nghaerdydd. Mwy →

Noson Wobrwyo

Cynhaliwyd noson wobrwyo’r ysgol yn ddiweddar i gydnabod llwyddiant rhai o ddisgyblion mwyaf addawol yr ysgol. Cyflwynwyd gwobrau i ddisgyblion a oedd wedi ymdrechu’n sylweddol a dangos brwdfrydedd nodedig tuag at bwnc penodol neu ar draws y pynciau i gyd. Mwy →