Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
COFI CYMRU – Cap i Dyddgu | Papur Dre

COFI CYMRU – Cap i Dyddgu

Dyddgu'n-cael-ei-chap

Mae Dyddgu Hywel yn hoff iawn o gymdeithasu, ond chydig iawn o hwnnw fydd hi’n ei wneud yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae Dyddgu, sy’n chwarae rygbi i dîm merched Caernarfon, yng ngharfan Cymru ar gyfer y chwe gwlad. Yn wir, fe enillodd ei chap cyntaf wrth ddod oddi ar y fainc yn y gêm gyntaf yn erbyn Iwerddon.

Yn anffodus, fel y dynion ddiwrnod ynghynt, colli fu hanes y genod hefyd, o 10 – 12 ar Faes y Talbot Athletic yn Aberafan. Daeth ei hail gap pan gychwynnodd y gêm yn erbyn Ffrainc yn Paris a hei lwc am fwy o gapiau yn ystod gweddill y tymor! Cefnwr ydy Dyddgu, sy’n 23 oed.

Fe ddaw yn wreiddiol o Padog ger Betws y Coed ond mae hi bellach yn byw yn y Felinheli. Mae hi’n chwarae rygbi ers pan oedd hi’n wyth oed, ac hyd at ddeunaw oed clwb Nant Conwy oedd yn mynd â’i bryd.

Fe gafodd fymryn o saib wedyn tra roedd hi yn y coleg ym Mangor cyn ailgydio ynddi efo genod Dre ryw ddwy flynedd yn ôl a chael cryn hwyl arni – yn amlwg!

Bu’n chwarae i’r Scarlets yn Llanelli hefyd gan ymroi i deithio o’r gogledd i’r de yn gyson gan yrru nôl berfeddion nos i fod yn ôl yn ei gwaith fel tiwtor dylunio a thechnoleg yng Ngholeg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli a Dolgellau.

Mae’r sesiynau ymarfer gyda’r tîm cenedlaethol wedi rhoi tipyn mwy o filltiroedd ar gloc y car yn ddiweddar hefyd, ond mae’n amlwg bod yr ymdrech a’r ymroddiad wedi talu ar ei ganfed.