Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Hyd at £50,000 i’w ennill i bobl ifanc Gwynedd | Papur Dre

Hyd at £50,000 i’w ennill i bobl ifanc Gwynedd

Criw Gisda yn ffilmio ar gyfer hysbyseb Miliynau'r Bobl

Mae GISDA wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer Grant o £50,000 gan Miliynau’r Bobl ar gyfer y  prosiect ‘Caffi Ni’. Maent  yn galw am gefnogaeth pobl o Gaernarfon, Gwynedd a thu hwnt i Ogledd Cymru i bleidleisio i gefnogi eu prosiect Dydd Mawrth 26ain o Dachwedd.

Os yn llwyddiannus bydd yr elusen sydd yn cefnogi pobl ifanc, GISDA,  yn agor caffi anffurfiol er mwyn darparu profiad gwaith, sgiliau newydd, hyder a’r cymhelliad i fyw bywydau annibynnol llwyddiannus i bobl ifanc. Bydd y caffi’n llawn cyfarpar i greu cinio a lluniaeth ysgafn a bydd pobl ifanc yn derbyn hyfforddiant mewn sgiliau coginio, dechrau eu busnes,  hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch.

Mae GISDA yn galw am eich cefnogaeth i bleidleisio ar gyfer y prosiect yma. Y Loteri Fawr sydd yn ariannu Miliynau’r Bobl, ond yn wahanol i grantiau eraill y cyhoedd, drwy bleidlais, sydd yn dewis y prosiectau sydd yn cael ei ariannu.

Dywed Sian Tomos, prif weithredwr GISDA:

“Rydym ni yn galw ar bawb i bleidleisio ar gyfer ein prosiect “Caffi Ni” Dydd Mawrth. Bydd yn siawns i bobl ifanc gychwyn a rhedeg menter gymdeithasol, gan roi cyfle iddynt ddatblygu sgiliau ac i dderbyn achrediadau mewn amrywiol feysydd”.

Yn ystod yr wythnos mae criw o bobl ifanc GISDA wedi cael y cyfle i fod yn ffilmio gyda staff Newyddion ITV. Roeddent yn ffilmio hysbyseb yn galw ar bobl i bledleiso ar gyfer eu prosiect i Miliynau’r Bobl, bydd yr hysbyseb yn cael ei dangos fel eitem ar Newyddion 6 dydd Mawrth.

Ffonio yw’r unig ffordd i bledleisio. Bydd y rhif ffôn ar gael am 9yb dydd Mawrth 26ain o Dachwedd ar safle we Miliynau’r Bobl a phapur y Daily Mirror, bydd y llinellau ar agor hyd hanner nos.