Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Chwaraeon | Papur Dre | Tudalen 3

Chwaraewr Ifanc Mwyaf Addawol Y Clwb

Cafodd Adam Foulkes, disgybl o Ysgol Yr Hendre, reswm arbennig dros ddathlu llwyddiant diweddar gyda chlwb pêl-fasged cadair olwyn Celts Caernarfon. Cafodd ei enwi’n chwaraewr ifanc mwyaf addawol y clwb am eleni a phwy alwodd heibio i gyflwyno’r tlws iddo, … Mwy →

Y Morfa ‘Newydd’

Efallai bod y rhai mwyaf craff ohonoch chi wedi sylwi nad ydy tîm cynta rygbi Caernarfon wedi chwarae yr un gêm gartref y tymor hwn. (Esgus handi pam nad ydy’r tîm wedi cael y cychwyn llwyddiannus arferol!) Mwy →

Croeso i griw newydd

Bu nifer o ddisgyblion Blwyddyn 12 yn brysur y llynedd yn dilyn cwrs Arweinydd Chwaraeon yn y Gymuned. Erbyn hyn, mae’r disgyblion hyn ym mlwyddyn 13 ac i gwblhau’r cwrs, mi dreulion nhw ddau ddiwrnod yn cynnal gweithgareddau adeiladu tîm a datrys problemau i ddisgyblion newydd yr ysgol. Mwy →

Ar dy feic!

Nid gorchymyn ydy’r pennawd ond gwahoddiad i unrhyw un sydd ffansi mynd allan i bedlo i ymuno â chriw Clwb Beicio Menai am ‘chydig o oriau bob wythnos. Mwy →