Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Eitemau | Papur Dre

Genod y Golff

Capten newydd Mae gan adran y merched yng nghlwb golff Caernarfon gapten newydd. Yn y llun mae Luned Fôn Jones yn trosglwyddo’r awenau i Mrs Linda Thomas yn eu cyfarfod blynyddol. Yr un noson hefyd cyflwynwyd y gwobrau i’r rheiny … Mwy →

BWRW CWCH I’R DŴR

Cyfle i fwynhau’r Fenai Cynhaliwyd diwrnod agored gan y Clwb Iotio (Porth yr Aur) yn ddiweddar. A ninnau’n byw ar lan y Fenai, bwriad ‘Bwrw Cwch i’r Dŵr / Push the Boat Out’ oedd ceisio denu mwy o bobl leol … Mwy →

PRIODI YN PERIW

Fis diwethaf fe aeth Dylan Wyn Williams o Twtil, perchennog ‘Siop Chips Dyl’ yn yr Hendre, i Periw – i briodi. Ac mae Carolina Puca Parco bellach yn Carolina Puca Parco de Williams. Ar y ffordd i Machu Picchu, hen … Mwy →