Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /nfs/c06/h04/mnt/154927/domains/papurdre.net/html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Elusennol | Papur Dre

Gafael Llaw i godi arian

Mae elusen newydd wedi cael ei sefydlu yng Nghaernarfon er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc efo cancr. Bydd “Gafael Llaw” yn cynnal gweithgareddau i godi arian tuag at Ward Dewi (Ysbyty Gwynedd), Ysbyty Alder Hey (Lerpwl) a’r elusen Clic … Mwy →

Ffrindia

Cawn glywed fwy am Ffrindia sy’n cael ei redeg gan Mantell Gwynedd, a sut allwn ni wirfoddoli i helpu.

Cofis Yn Cerdded

Cawn glywed gan griw ‘Cofis yn Cerdded’ am y Moonwalk maen nhw’n ei wneud ar gyfer codi arian tuag at cancr y fron.