Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Papur Dre | i Bobol Dre | Tudalen 3

Caergylchu

Caergylchu 4

Er bod y rhan fwyaf ohona ni’n casáu meddwl am gychwyn efo llond bŵt neu drelar o stwff i’w ailgylchu mae ‘na wastad griw hwyliog a chlên yn ein croesawu wrth giât Caergylchu yng Nghibyn, Caernarfon. Mi aeth Papur Dre … Mwy →

GEMAU’R GYMANWLAD YN GALW

Gareth

Mae 2014 yn flwyddyn Gemau’r Gymanwlad. Eleni maen nhw’n cael eu cynnal yn Glasgow ac mae tri o Gaernarfon â’u bryd ar fynd i’r Alban i gynrychioli Cymru ddiwedd Gorffennaf a dechrau Awst. Gareth Warburton Bu ond y dim i … Mwy →

Michael Williams

Mae Michael Williams yn yr Hendre’n mynd i ysbryd yr ŵyl pan ddaw hi’n Ddolig – mae’n werth mynd heibio i gael golwg ar yr addurniadau a’r goleuadau. Mae o’n casglu arian at Ysgol Pendalar – ac fe allwch chi … Mwy →

Cofis Bach yn Canu Opera!

Criw'r Ffilmiau efo Alun Ffred Jones yn y Senedd

COFIS BACH YN CANU OPERA! Daeth artistiaid o Opera Cenedlaethol Cymru i berfformio ym mharti Nadolig Cofis Bach yn y Noddfa yn ddiweddar, a chafwyd gwledd o ganu , o ganeuon gwerin Cymraeg i Gilbert a Sullivan! Cafwyd perfformiad arbennig … Mwy →

GŴYL DDEWI ARALL – DEWCH I DDATHLU YN DRE

images[2]

Mae Gŵyl Arall yn boblogaidd iawn yn dre yn yr haf erbyn hyn ac felly mae’r trefnwyr wedi penderfynu trefnu gŵyl fach dros benwythnos Gŵyl Ddewi. Dyma’r digwyddiadau difyr sydd ar y gweill.NOS IAU 27 Chwefror 8pm Clwb Canol Dre … Mwy →

Caneris yn Bencampwyr

fflag

Mae tîm pêl-droed Caernarfon wedi cael tymor i’w gofio. Ar ôl ennill Tlws FA Cymru a Chwpan Cookson fe sicrhawyd dyrchafiad i Gynghrair y Cymru Alliance wrth guro Pwllheli o 3-1 ar yr Oval. Mwy →