Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/hbbkif3lie4g/public_html/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084
Papur Dre | i Bobol Dre | Tudalen 4

BBQ Cymunedol

Kenny a Cai'n Cwcio

Prosiect newydd i bobl ifanc 13 – 16 oed yw Dreamscheme sy’n cynnig cyfle i bobl ifanc Peblig gael blas ar waith cymunedol a chydweithio er lles y gymuned. Prosiect ar y cyd rhwng yr Heddlu ac Eglwys Noddfa yw … Mwy →

Gwych am roi gwaed

Alun

Cafodd Alan Lewis o Maesincla ddiwrnod wrth ei fodd ar gwrs Rasus Caer yn ddiweddar. Ond doedd ’na yr un ceffyl ar gyfyl y lle! Roedd Alan yno ar wahoddiad y Gwasanaeth Trallwyso Gwaed gan ei fod o bellach wedi … Mwy →

GŴYL DDEWI ARALL – DEWCH I DDATHLU YN DRE

images[2]

Mae Gŵyl Arall yn boblogaidd iawn yn dre yn yr haf erbyn hyn ac felly mae’r trefnwyr wedi penderfynu trefnu gŵyl fach dros benwythnos Gŵyl Ddewi. Dyma’r digwyddiadau difyr sydd ar y gweill.NOS IAU 27 Chwefror 8pm Clwb Canol Dre … Mwy →

Caneris yn Bencampwyr

fflag

Mae tîm pêl-droed Caernarfon wedi cael tymor i’w gofio. Ar ôl ennill Tlws FA Cymru a Chwpan Cookson fe sicrhawyd dyrchafiad i Gynghrair y Cymru Alliance wrth guro Pwllheli o 3-1 ar yr Oval. Mwy →